020 - 636 0500 info@depworks.nl


Focus op veiligheid. Wij selecteren en leveren personeel op basis van een veiligheidsbeheersysteem dat voldoet aan alle eisen die aan ons VCU-certificaat verbonden zijn. Hierop vinden met regelmaat toetsingen plaats, uitgevoerd in de vorm van een audit. Het VCU-certificeringssysteem is ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV). Net als het VCA-certificeringssysteem. Hoofdcriteria die in de VCU-checklist zijn vastgelegd, zijn (1.) veiligheids- en gezondheidsorganisatie en beleid, (2.) Selectie, gegevens- en documentenbeheer van de flexwerker en (3.) Voorlichting en instructie aan flexwerkers.

VCU Certificaat – oktober 2025