020 - 636 0500 info@depworks.nl

 

ABU-lid

DEP WORKS is lid van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Uitzendondernemingen die zijn aangesloten bij de ABU ondergaan regelmatig een audit uitgevoerd door onafhankelijke instanties. Gekeken wordt hierbij naar het correct toepassen van de inlenersbeloning, het afdragen van sociale premies en belastingen, het volgen van de juiste cao-afspraken, het doen van juiste betalingen, het gebruiken van de voorgeschreven overeenkomsten, etc.

ABU Certificaat – 2024

 


 

SNA-Keurmerk

Het SNA-keurmerk (Stichting Normering Arbeid) is het keurmerk voor de uitzendsector en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener wordt beperkt. Indien gebruik wordt gemaakt van een uitzendonderneming met het SNA-keurmerk zoals DEP WORKS, is er onder voorwaarden sprake van fiscale vrijwaring. DEP WORKS wordt tweemaal per jaar geïnspecteerd door een geaccrediteerde inspectie-instelling.

SNA certificaat & verklaring registratie juni 2024

 


 

NEN 4400-1

De norm NEN 4400 beschrijft aan welke eisen DEP WORKS als uitzendonderneming moet voldoen om aantoonbaar haar ‘verplichtingen uit arbeid’ na te leven. Het gaat daarbij met name om juiste aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies, het uitvoeren van identiteitscontroles en controles op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland (tegengaan van illegaliteit), en loonbetaling die niet in strijd is met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. DEP WORKS wordt tweemaal per jaar geïnspecteerd door een geaccrediteerde inspectie-instelling.

NEN 4400-1 – bevestiging 06-2023

 


 

Overige documenten

Overige documenten en certificaten waaronder een G-rekening overeenkomst, het sfU-lidmaatschap en anderen documenten van DEP WORKS kunt u opvragen via:

digitaloffice@depworks.nl