020 - 636 0500 info@depworks.nl


Lid van de ABU

DEP WORKS is lid van de ABU. Uitzendondernemingen die zijn aangesloten bij de ABU worden regelmatig geaudit door onafhankelijke instanties op correct toepassen van de CAO’s en het afdragen van sociale premies en belastingen volgens de normen van de NEN 4400-1.

ABU Certificaat – 2020


NEN 4400-1

Er is één hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen: Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid: NEN 4400-1.

SNA verklaring van registratie – 2020


Overige verklaringen

Voor overige verklaringen en certificaten waaronder G-rekening overeenkomst, WKA verklaring betalingsgedrag, KvK inschrijving en sfU lidmaatschap kunt u contact opnemen met DEP WORKS via 020 – 636 0500 of via info@depworks.nl