020 - 636 0500 info@depworks.nl

 

DEP WORKS Recruitment: Een goed privacy verhaal

Privacy is een grondrecht van ons allemaal. DEP WORKS zorgt ervoor dat zij een goed privacy verhaal heeft. Niet alleen omdat de wet dat van DEP WORKS vraagt, maar vooral omdat DEP WORKS vindt dat medewerkers en relaties deze bescherming van DEP WORKS altijd moeten krijgen.

DEP WORKS is verantwoordelijk voor correcte verwerking van persoonsgegevens. DEP WORKS gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens welke zij ontvangt van sollicitanten, medewerkers en flexkrachten (uitzenden, detacheren, interim en vast) zoals dit in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt voorgeschreven. DEP WORKS heeft een Verwerkingsregister AVG opgesteld. Een register van de verwerking van persoonsgegevens dat op ieder moment aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan worden verstrekt.

DEP WORKS legt afspraken die gemaakt worden tussen DEP WORKS en haar dienstverleners zoals accountant, host en producent van bijvoorbeeld software applicaties vast in Verwerkingsovereenkomsten. DEP WORKS zorgt er voor dat haar medewerkers de nieuwe regels kennen en brengt de procedures en processen binnen de organisatie doorlopend in lijn met de AVG.

De regels van de AVG hebben invloed op de procedures en processen bij DEP WORKS. Daarom leggen wij ook graag uit wat DEP WORKS en haar medewerkers wel en niet mogen delen over haar flexibel inzetbare medewerkers.

Welke informatie mag DEP WORKS Recruitment delen?

Aan opdrachtgevers mag DEP WORKS alleen persoons gegevens verstrekken wanneer daarvoor een grondslag bestaat volgens de Wet en de AVG.

Bij het voorstellen van een kandidaat zijn dit alleen persoonsgegevens die nodig zijn om te bepalen of de kandidaat bij de vacature past. Bijvoorbeeld de naam en bepaalde gegevens zoals werkervaring en behaalde diploma’s. Een pasfoto verstrekt DEP WORKS alleen wanneer de kandidaat deze aan DEP WORKS ter beschikking heeft gesteld en toestemming aan DEP WORKS heeft gegeven om deze te delen.

Bij een plaatsing ontvangt de opdrachtgever van DEP WORKS onder meer volledige contactgegevens van de kandidaat, inclusief telefoonnummer en e-mailadres. DEP WORKS mag geen kopie verstrekken van het identiteitsbewijs. Alleen bij plaatsing van een vreemdeling, zoals gedefinieerd in de Wet Arbeid Vreemdelingen (artikel 15), geeft DEP WORKS een kopie van het identiteitsbewijs en aanvullend benodigde informatie. In dat geval is de opdrachtgever namelijk wettelijk verplicht om een kopie van het identiteitsbewijs in de administratie te bewaren.

Wanneer een door DEP WORKS tijdelijk ingezette medewerker ziek wordt, informeert DEP WORKS de opdrachtgever wanneer hij of zij weer kan beginnen en overleggen wij met de opdrachtgever over de vervanging. Gezondheidsgegevens zoals aandoeningen en de aard of oorzaak van het verzuim, mag DEP WORKS (op enkele uitzonderingen na) niet verwerken. Als er sprake is van een beperking waarmee in de werksituatie rekening moet worden gehouden, dan hoort de opdrachtgever dat wel van DEP WORKS.

Vragen over de AVG?
Neem dan gerust contact op met Marco de Pagter. Functionaris Gegevensbescherming (FG) binnen DEP WORKS.
Dit kan via marco@depworks.nl of via 020 – 636 0500 / 06 – 4323 0995.