DISCLAIMER

Logo_DEP-WORKS_2.png

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van DEP WORKS BV zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam, KvK 32118482.

 

Vrijwaring & Aansprakelijkheid

DEP WORKS is NEN 4400-1 gecertificeerd. Het SNA keurmerk is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Op basis van de NEN-norm, NEN 4400-1 (Nederlandse ondernemingen) verstrekt de Stichting Normering Arbeid het SNA-keurmerk.
 
DEP WORKS besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze site. De verstrekte informatie op de site wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie op de site niet (meer) geheel juist is. Het staat DEP WORKS vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. DEP WORKS kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de in deze site verstrekte informatie. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van DEP WORKS anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.
 
DEP WORKS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.
 

DISCLAIMER was last modified: mei 9th, 2016 by admin